15 İyul, 2018 - Bazar
25 İL ÖTDÜ… Vətən yolunda şəhid olanlarin ruhuna: əl-Fatihə

25 İL ÖTDÜ… Vətən yolunda şəhid olanlarin ruhuna: əl-Fatihə

1. əl-Fatihə “Kitabı açan” surəsi

  1. əl-Fatihə

“Kitabı açan” surəsi, 7 ayə,

Məkkədə nazil olub.          

1 – Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

2 – Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,

3 – Mərhəmətli və Rəhmliyə,

4 – Haqq-hesab gününün Hökmdarına!

5 – Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.

6 – Bizi doğru yola yönəlt –

7 – nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların (yoluna) deyil!

Haqqında Əkinçi