23 İyun, 2018 - Şənbə

Ədəbi inci

Nağıl, nağıl

naqil

Biri var idi, biri yox idi bir balaca milçək var idi. O, böyük alma ağacının dibində, kiflənmiş almanın içində öz ailəsi ilə birlikdə yaşayırdı. Balaca milçək heç vaxt yuvasından uzağa çıxmamışdı.  Çünki o, ailəsinin yanında xoşbəxt idi. Demək olar ki, bu alma ağacının yanından heç vaxt kimsə keçməmişdi. Amma ola bilsin, nə vaxtsa başları işləməyə bərk qarışmış iki və ya ... Ətraflı »

“Əsnəyən insanların ölkəsi” – Əziz NESİN

eziz nesin

Biri varmış, biri yoxmuş, səndə olsa da, məndə yoxmuş, məndə olsa da, onda yoxmuş. Bir zamanlar yer üzünün bir guşəsində bir ölkə varmış. Bu ölkədəki bəndələr xoşbəxtlik içində yaşayarkən, Allah göstərməsin, bir naməlum yolxucu xəstəlik onları qırmağa başlamışdı. Elə xəstəlik ki, ölkədəki insanların bir hissəsi zəifləməyə, kiçilməyə, digər hissəsi də gonbullaşmağa, iriləşməyə başlamışdı. Arıqlayanların boyları da gündən-günə balacalaşırmış. Amma bu ... Ətraflı »

Yeri, yeri, yalan dünya…

ashiq2

  Haqq aşığı     Qaracaoğlan o xoşbəxt sənətkarlardandır ki, sərhədsiz söz dünyası zamanın sərhədlərini aşıb dünyanı həm öz, həm söz süzgəcindən keçirdi. Nəğmələri qanad açıb sözünü Yer üzünə yaydı. Qaracaoğlan sazın-sözün qüdrəti ilə hər şeyi mümkün edən bir övliya kimi tapdanmış yollarla getməyib, öz yolu, söz yolu olan bir sənətkara çevrildi. Elə bir sənətkara ki, öz dövründə və özündən sonrakı dövrlərdə türkdilli ... Ətraflı »

Sən yazırdın ki:

nebi

“Şeir mənim balam, mənim bəlamdır, Sənət – basılmayan məğrur qalamdır”… Bəs biz sən haqda nə yazaq, – təxəllüsünü sahilində əbədi məskunlaşdığımız Xəzərimizdən əxz etmiş Nəbi Xəzri?! Sənin doxsan yaşını necə salam-kəlamlayaq, – təbiətin dilsiz-dibsiz dərələrinə “Sevdiyiniz ağaclar küknarmıdır, şammıdır? Sizdən qalxan dumanlar dağlara salammıdır?” – deyib getmiş həmişəyaşar şair?! Ey bizim böyük Qələm aləmlərimizdən biri! Biz səni səndən bir dövr ... Ətraflı »

Muğam Şərq dünyəvi məclislərinin sənət incisi

   Muğam – ilk dünyəvi sənət beşiyinin müjdə qığıltısı. Muğam – incə şeriyyətlə incədən incə musiqi cütlüyünün kama yetərək böyük incəsənət məbədi yaratmış estetik dəyər. Muğam – ruhun musiqi dili ilə səslənən fəlsəfəsi. Muğam – bu günə qədər sirri tam açılmayan fundamental nəzəri və ruhsal mənbə. Dahi yunan filosofu Pifaqor deyirdi: «Ən gözəl musiqi kainatda səslənən musiqidir, heyif ki, onu hər ... Ətraflı »

“Məna əhli ancaq “Gülüstan”dan gül dərər

sedi

“Sədinin bir qapısından nemət daxil olur, o biri qapısından ehtiyacı olanlara paylanır” Şərq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən Nizami Gəncəvi, Əbülqasım Firdovsi, Ömər Xəyyam, Hafiz Şirazi və Məhəmməd Füzuli kimi əsərləri ilə dünya mədəniyyəti xəzinəsinə töhfələr verən görkəmli şairlərdən biri də Sədi Şirazidir. O, hələ sağlığında Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında böyük şöhrət qazanıb. Mənbələrdə əsl adı Müşərrəf ibn Müsləhəddin Abdulla ... Ətraflı »

Şah İsmayıl Xətai

xetai

Mən dərvişəm – deyə, köksün gərərsən, Həqqi zikr etməyə dilin varmıdır? Kəndini görsənə eldə aparsan! Halın hal etməyə halın varmıdır? Bir gün balıq kimi aba sararlar, Mürşiddən, rəhbərdən xəbər sorarlar, Tüstü yaxıb guşə-guşə araplap, Mən arıyam, dersən, balın varmıdır? Dərdli olmayanlar, dərdə yanarmı? Sadiq dərviş iqrarından dönəpmi? Hər bir uçan, gül dalına qonarmı? Mən bülbüləm dersən, gülün varmıdır? Şah Xətai, ... Ətraflı »