21 İyun, 2018 - Cümə axşamı

Ədəbi inci

SƏDİ ŞİRAZİ “GÜLÜSTAN”

1331239576_shah2

RƏVAYƏT. Belə rəvayət edirlər ki, Əcəm hökmdarlarından biri rəiyyətin var- yoxunu əlindən alıb,onlara əziyyət vrməyə başladi.İş o yerə çatdı ki, xalq bu zülm və sitəmə davam gətirməyib başqa ölkələrə qaçmağa və qürbətdaə yaşamağa məcbur oldu. Əhali əskildikcə ölkədə məhsul da azldı, xəzinə boş qaldı. Bunu görən düşmənlər təzyiq göstərməyə başladəlar. Kim müsibət günü istər ona bir yar olsun, De ki, ... Ətraflı »

DƏMIR QAPI BU HEKAYƏNI OXUMAQA QORXDULAR ULDUZA DÖNƏN ADAM

qob

DƏMIR QAPI Öz ailəsini yığıb bu il yay istirahətini hansı ölkədə keçirməyi aydınlaşdırırdı. Bir-birindən gözəl o qədər şəhər və ölkə var idi ki, onların arasında çaşıb qalmışdılar. Hər dəqiqə böyük oğlu: – Ata, bəlkə, Italiyaya və ya Ingiltərəyə gedək? – Atasından səs çıxmayanda isə zarafatla, – Yaxşı, onda Alyaskaya gedək, – deyir və hamı birlikdə onun bu sözünə qəhqəhə ilə ... Ətraflı »

Ələkbər Salahzadə

qobustan

Qobustan Gündüz bir göz Gündü göydə, gecə bir göz də Aydı. Yuxarıdan sükut dolu Yer üzünə tamaşaydı. Boz buzluqda iki rəngdi: ağ, qara. Gündüz sanki, kimsəsiz bir ağ saraydı, gecə qara mağara. Boz sükutdu, bumbuz sükut, Yer boyu sonsuz sükut. Gün dəyirdi, əriyirdi buz sükut üz qatından, dağ sıyrılırdı altından, qaya, daş çıxırdı, dünyanın dişi çıxırdı! Buz sükut əriyirdi, suya ... Ətraflı »

ŞAH İSMAYİL XƏTAİ. Bayatılar

Xətayi, can arxına, Əhli-ürfan arxına. Mə’rifətdən su gəlib, Tökülür can arxına. Könül vermə nadana, Haqqı inkar edənə, Müridəm, haqq demişəm Məhəbbət xanadana. Xətayim der bayağı, Atılandır bayağı, Quşlarda nə quşu var, Təpəsində ayağı? Xətayiyə han gəldi, Mürdə cismə can gəldi, Yə’qubi-zar оlmuşam, Yusifi-Kən’an gəldi. Xətayiyəm, xəttaram, Həq sirrinə səttaram, Həkimlərin dərmanı, Təbiblərə əttaram. Xətayiyəm bir halım, Əlif üstündə dalam. Sufiyəm ... Ətraflı »

HARDADIR?

Öyrənin, ey durnalar, təbrizli yarım hardadır, Ellərin istəklisi, gülüzlü yarım hardadır? Xeyli vardır həsrətilə qövr edir qəlbimdə qəm, Gözləri yolda, əli nərgizli yarım hardadır? Ayrılıqdan od tutub hər gün çəkir könlüm haray, Eşqimin ilk, son sözü xoş sözlü yarım hardadır? Üz-gözündən min kərə öpsəm də azdır, kim desə – Ay təbəssümlü, qərənfil gözlü yarım hardadır? Şad xəbərlər gözləyir sizdən Süleyman, ... Ətraflı »

M. Ə. Sabir: “Adəmi Adəm eyləyən paradır”

661D0CC3-89A5-42BA-B7D8-9543BCAFD152_mw800_s

Adəmi adəm eyləyən paradır, Parasız adəmin üzü qaradır, Qoy nə əslin, nəcabətin olsun, Nə nəcibanə halətin olsun, Baş-ayaq eyb içində olsan da Tək bu aləmdə dövlətin olsun   Adəmi adəm eyləyən paradır, Parasız adəmin üzü qaradır. Olmasın fəhmin, əqlin, idrakın, Var nə qəm, ta ki, vardır əmlakın Atəşi-xanə suzi-millət ikən Hər kəsin səcdəgahıdır xakın   Adəmi adəm eyləyən paradır, Parasız ... Ətraflı »

Ed. Peterman

4088743235_690996beef_o

Məndə özgələrin danışığına xəlvəti qulaq asmaq vərdişi yerli- dibli olmamışdı. Amma bir dəfə belə belə bir şey baş verdi. Mənim arvadım mətbəxdə,döşəmənin üzərində oturub balaca oğlumla söhbət edirdi, mənsə arxa giriş qapısı dalında dinməzcə durub qulaq asırdım. Arvadım eşitmişdi ki, öz atalarının böyük vəzifə sahibləri və rəis olmasıyla fəxr edən oğlanlar bizim Bobdan soruşublar: “ Bəs sənin atan nəyə nail ... Ətraflı »