21 İyun, 2018 - Cümə axşamı

Ədəbi inci

Xuraman: “Bir topa açar”

1323647871_ev1

İki ildən bəri canından çıxmaq bilməyən, onu haldan salan ağrılar ya azalmışdı, ya da bu ağrılara vərdiş etdiyindəndi – nədəndi, daha dözümlü olmuşdu. Hələ hərdən huşa gedəndə şirin yuxular da görə bilirdi. Bir-birinə oxşayan, bir-birinin davamı olan yuxularında ömrünün ən gözəl illəri, həsrətində olduğu doğma yerlər onu çağırır, xəyalını qanadlandırır, ürəyini titrədirdi. Bu iki ildə yastığının dibindən aralanmayan vəfalı ömür-gün ... Ətraflı »

Fikrət Qoca

Fikrət_Qoca

Biri qaçaq olub, mərd olub, biri qoçaq olub, mərd olub, biri kasıb olub, mərd olub. Bəs bu namərdlər hardandı, bax bu mənə dərd olub. Ətraflı »

Xəlil Rza Ulutürk: “Vur!”

1319184600_0

Elə mən özüm də bu gün yırtıcı… Yırtıcı nifrətim düşməni qovur. Ayıq kirpiklərim qisas qılıncı… Vur,ölən daşnakdır,adam deyil,vur ! Yırtıcı düşmənim düşməni qovur. Adam bənzəyir yalnız zahiri, Kirli caynaqları neştərdən iti. Dişinin dibində ölüm zəhəri, Gəlir Yer üzünün ən murdar iti. Kirli caynaqları neştərdən iti. Bu gün Azərbaycan boylu gəlindir, Yurdum özü boyda intiqam doğur. Polad yumruğunu gürz kimi endir, ... Ətraflı »

M. Ə. Sabir: “Bəhri-təvil”

661D0CC3-89A5-42BA-B7D8-9543BCAFD152_mw800_s

Ey fələk, zülmün əyandır, bu necə dövri-zamandır ki, işim ahü-fəğandır, məni yandırma amandır, gözümün əşqi rəvandır, ürəyim dopdolu qandır, hamı qəmdən bu yamandır ki, neçə əhli-qələmlər, buraxıb canıma qəmlər, qarışıb dərd-bəhəmlər, ürəyim indi vərəmlər, qəzetə, jurnala bu küfri-şiyəmlər necə cürətlə rəqəmlər yazıb islamə sitəmlər eləyirlər ki, gərək aləmi-islamda, hər ölkədə, hər şəhrdə, dinarü-dirəmlər saçılıb, məktəbi-nisvan açılıb, qız balalar məktəbə hazır ... Ətraflı »

Təranə Vahidqızı: “Mənə yarımçıq azadlıq verincə, bütöv ölüm ver, İlahi”

646D9DC2-15BC-4759-B33C-E323D9266E78_w640_r1_s_cx0_cy39_cw0

Eldar Baxış bütün varlığı ilə axtardığı bütöv azadlığı son mənzilində tapdı. “İstərdim ki, mənim qəbrim mənim şeirim olsun” – dedi Eldar Baxış. Bir də vəsiyyət etdi ki, baş daşıma “Azadlıq” sözünü yazarsınız. Belə də oldu… Fil dartıb dağıdır, aslan dağıdır, Qarışqa üzülə-üzülə gedir. Aslanın bir günə getdiyi yolu Qara qarışqalar yüz ilə gedir. Başqalarının yüz ilə getdiyi yolu Eldar Baxış ... Ətraflı »

Mikayıl Müşfiq

mikayil

O gün ki, hicrana uğradı yolum Qırıldı qanadım, qırıldı qolum. Fələkdən bac verib, bac alan könlüm İndi uşaq kimi ağlar səninçün. Gül gülü çağırır, çiçək çiçəyi, Gülər aşiqlərin qönçə diləyi. Sən neçin yıxırsan bu şux ürəyi? Qəlbimin çeşməsi çağlar səninçün. *** Bilməm nə hikmət var bu yolçuluqda, Hər zaman yolumda duman görünür. Bir ümid ulduzum qalmış üfüqdə, Onun da taleyi ... Ətraflı »

Genrix Büll: “Təqlidçi”

1286732126_nagil

Sənətimi xə­bər alan­da xə­ca­lət­dən qı­za­rı­ram, di­lim to­puq vu­rur. Öz­gə vaxt­lar­da­sa mən özü­nə ar­xa­yın adam­lar­da­nam. Pe­şə­lə­ri­ni so­ru­şan za­man “mən mü­ha­si­bəm, mən isə -bən­na” de­yə ca­vab ve­rə bi­lən adam­la­ra pa­xıl­lı­ğım tu­tur. Dəl­lək və ya­zı­çı­la­ra da qib­tə edi­rəm. On­la­rın da pe­şə­lə­ri ad­la­rın­dan mə­lum­dur və əla­və heç bir iza­ha­ta eh­ti­yac qal­mır. Mə­nim isə işi­mi xə­bər alan­da “Gü­lüş yam­sı­la­ya­nam” ca­va­bım tə­ləb edir ki, bu­nun ar­dın­ca ... Ətraflı »