21 İyun, 2018 - Cümə axşamı

Foto obraz

“Nə gözəl nemət imiş söhbəti-yari-Qarabağ”

nigari

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri də Hacı Mirhəmzə Seyid Nigaridir. O, 1795-ci ildə Bərgüşad mahalının (indiki Laçın rayonu) Cicimli kəndində dünyaya göz açıb. Atası Mir Paşa təxəllüslü Mir Rüknəddin Əfəndi, anası isə Qızxanım adı ilə tanınan Xeyrənsə xanım olub. O, erkən çağlardan yaşıdlarından fərqlənib, 9 yaşında ikən ədəbiyyata böyük maraq göstərib. Gənc yaşlarından şeirlər yazıb. Şeirlərini əsasın “Seyid ... Ətraflı »

Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?” – спрашивает Омар Хайям.

  РАЗУМ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (C) Э.Г.Гаузер, 1990/2003гг. (www.erichware.info) ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА Первоначально эта работа была написана в качестве реферата по философии во время моей учебы в аспирантуре (т.е. в 1990г.). Несмотря на то, что я в разное время прочитал все указанные в списке книги, я не стал делать классический учебный реферат (сборник из цитат разных авторов), а под видом реферата описал ... Ətraflı »

memmed-araz

  Bu vaxtacan “Sevgi nəğməsi”  (1959), “Mən səni taparam” (1963), “Üç oğul anası” (1961), “Araz axır” “Anamdan yadigar nəğmələr”(1966), həmçinin Moskvada  rus dilində “Arazı vəsf edirəm” adlı şer məcmuələri çap olunmuş şair Məmməd Arazın heç bir kitabı uzun müddət mağazada qalmamış və ona etimad bəsləyən oxucuları rəncidə salmamışdır. Bunun səbəbi nədir? Qısa desək, səbəbi odur ki, Məmməd Araz fitri istedada ... Ətraflı »

Bir maarifçinin ömür yolu

XIX əsrin ikinci yarısında ölkədə maarif, mətbuat və nəşriyyat işinin formalaşması və inkişafında böyük xidmətlər göstərən ziyalılardan biri də Səid Ünsizadədir. Səid, Cəlal və Kamal Ünsizadələr – bu üç qardaş Azərbaycanın ədəbi fikir, pedaqoji və jurnalistika tarixində əhəmiyyətli işləri ilə yadda qalmışlar. Səid Əbdürrəhman oğlu Ünsizadə 1825-ci ildə Şamaxıda ziyalı ailədə anadan olub. İlk təhsilini də atasından alıb. Dünyəvi elmlərə ... Ətraflı »

“Məktəbini əziz bil…”

reshid bey

Görkəmli pedaqoq Rəşid bəy Əfəndiyev Azərbaycanda maarifçi fikrin inkişafına böyük töhfələr verib XIX əsrin ikinci yarısından etibarən ölkəmizdə ana dilində təhsil verən yeni tədris ocaqları fəaliyyətə başlayır. Bu proses, təbii ki, ana dilində dərsliklərin hazırlanması məsələsini də aktuallaşdırır. Maarifçi ziyalılarımız müxtəlif dərsliklər hazırlayıb nəşr etdirirlər. Azərbaycanda maarifçi təfəkkürün inkişafına böyük töhfələr verənlərdən biri də görkəmli pedaqoq, yazıçı, dramaturq, şair, tərcüməçi ... Ətraflı »