15 İyul, 2018 - Bazar

HOLLANDİYALI ƏLİ ƏKBƏR

GƏZƏRƏM SUZ DAĞLARI
BAĞLAYIB BUZ DAĞLARI
HƏR KƏSƏ ŞİRİN OLAR
ÖZ YERİ, ÖZ BAĞLARI

Haqqında Əkinçi