19 İyun, 2018 - Çərşənbə axşamı
Qarışıq yazılar

Son paylaşımlar

İrəvan xalçaları

xalcha

  İrəvan şəhəri və onun ətrafında olan mahallar qədim türk-oğuz tayfalarının yaşadığı ərazilər olmuşdur. Bu ərazidə olan saysız-hesabsız yaşayış məskənləri-nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sərdabələr, eləcə də qəribə formalı daşlar, at, qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqlar yerli əhalinin tarixindən, dünyagörüşündən, etnik mənsubiyyətindən xəbər verir. İstər yer-yurd və coğrafi adlar, istərsə də müasir ... Ətraflı »

Şərqin məna dənizi – Şəms Təbrizi

shems

       “Yer üzündə bir insan belə üşüyürsə, isinmə haqqına sahib deyilsən”       Şərq dünyası sirr və müəmmaları, həyatı qəribəliklərlə dolu insanları ilə daim maraq doğurub. Bu insanlar arasında özünəməxsusluqları ilə insanları düşündürən və heyrətə salan sufilər xüsusi qeyd edilməlidir. Onlar tarixdə təkcə yaşadıqları dövrün deyil, həm də gələcək zamanların başadüşülməyən insanları kimi qalıblar. Belə şəxslərdən biri də Şəms Təbrizidir.    Onun həyatı müəmmalarla dolu olub. Taleyin qəribəlikləri, sirli dərvişanə həyat tərzi, Mövlana Cəlaləddin Rumi ilə tarixi görüşü və bu kimi digər hadisələr Şəms Təbrizini tanımaq istəyənləri hər zaman maraq dairəsində saxlayıb. Şəmsəddin Məhəmməd Əli oğlu 1185-ci ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Erkən çağlardan valideynlərini və ətrafdakı insanları öz qəribə davranışları ilə təəccübləndirib. İş-peşə, məşğuliyyət seçməkdə çox düşünüb-daşınıb. Nəhayət, dərvişliyi ... Ətraflı »

İrəvan qalası

irevan

   Qədim Odlar yurdunun bol sərvətlər yetirən torpaqları tarixən yadelli qəsbkarların diqqətini çəkib. Vətənimizin sinəsi hərb meydanına çevrilib. Qəhrəman babalar qəsbkarları dəf etmək üçün möhtəşəm qalalar ucaldıblar. İrəvan qalası da onlardan biri idi… İrəvan qalası haqqında ilkin yazılı məlumat Səfəvilər dövrünə təsadüf edir. 1502-ci ildə Şah İsmayılın qoşunları Qaraqoyunlu əmirləri üzərində qələbə çalaraq İrəvan şəhərini ələ keçirir. XVII əsrin 40-cı illərində ... Ətraflı »