15 İyul, 2018 - Bazar

Əkinçi yazarın arxivi

Ruhumuzun qəm laylası

qaraba[

      Külli-Qarabağın abi-həyatı Nərmə-nazik bayatıdır, bayatı…  Zaman-zaman yurdumuzun hər bölgəsində rəngarəng bayatılar qoşulub, dillərdə, yaddaşlarda yaşayıb, folklor xəzinəmizə çevrilib. Onların hər biri yarandığı şəraitə, mühitə uyğun cilalanaraq dərin fikir və duyğu ifadə edib, bədii-estetik zənginliyinə görə seçilir və məzmunca müxtəlifdir. Hiss və duyğulara hakim kəsilən belə nümunələrdən biri Qarabağ bayatılarıdır. Qarabağ bayatısı ifadə tərzi və məna çaları ilə digər ... Ətraflı »

POLİSİN ÖTƏN HƏR GÜNÜ…

mazahir_ahmaoglu_yazar

  Bəzən illərə bərabər olur Azərbaycan polisi yarandığı ilk günlərdən uzun illər boyu keşməkeşli yol keçərək müasir səviyyəyə çatmışdır. Son illər cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qazanılan uğurların başlıca səbəblərindən biri də polisin xalqla daha da yaxınlaşması, xalqdan dəstək almasıdır. Bir zamanlar ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan polisinin gələcəyi barədə söylədiyi inamlı fikirlər özünü ən yaxşı cəhətlərdən doğrultmuşdur. Elə bu səbəbdəndir ki, ... Ətraflı »

Mollaxanadan rektorluğa

tagi shabazi

Tağı Şahbazi Simürğ ədəbi təxəllüsünün daşıdığı mənaya uyğun olaraq mədəniyyət və maarif yolunda yorulmadan çalışıb Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrinin tanınmış nümayəndələrindən olan yazıçı, publisist, pedaqoq, ictimai xadim Tağı Şahbazi Simürğ bədii-publisistik yaradıcılığı ilə yanaşı, fəal təşkilatçı kimi də tanınmışdır. Ədəbi təxəllüsünün daşıdığı mənaya uyğun olaraq, xalqın maariflənməsi, elmi, səhiyyəsi yolunda yorulmadan çalışmışdır.  Tağı Abbas oğlu Şahbazi 1892-ci il iyulun 2-də Bakıda ... Ətraflı »

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Mikayıl Cabbarovla müsahibə

mikayil emi

1 Hissə       Biz bu müsahibəni çoxdan gözləyirdik. Əvvəlcə, mən müsahibəni apreldə – daha dəqiq desək, Mikayıl Cabbarovun təhsil naziri kimi fəaliyyətə başlamağının birinci ildönümündə aparmaq istəyirdim. Lakin ezamiyyələr, buraxılış imtahanları və digər cari məsələlər bu fikrimi üç ay təxirə saldı. Buna baxmayaraq, bu da problem yaratmırdı, çünki ünvanlayacağım sualların aktuallığı hələ də qalmaqda idi. Əlbəttə ki, son ... Ətraflı »

Ahəstə-ahəstə…

kesme shikeste

  Səslənib, könülləri yar ağacından asma… səbirləri kəsim-kəsim kəsmə, ay “Kəs-mə şi-kəs-tə”!.. Sən bir sədayi-Simurq misalı, bizim qəlblərimizsə Məlikməmməd timsalı. “Nə qədər “yandım” desəm də, çəkməyin!” deyən Məlikməmməd… Yəni sən də bizim odlanıb-yanmağımıza bənd olma, ay “Kəsmə şikəstə”! Sus-ma, ki-ri-mə. Dili qəfəs içində, sözü nəfəs çölündə qoy-ma… …Özü də daha çox maddiyyata tapınan bu “maraqlı” dünyadan işıqlı sənət dünyasına çıxanadək ... Ətraflı »

“Nə gözəl nemət imiş söhbəti-yari-Qarabağ”

nigari

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri də Hacı Mirhəmzə Seyid Nigaridir. O, 1795-ci ildə Bərgüşad mahalının (indiki Laçın rayonu) Cicimli kəndində dünyaya göz açıb. Atası Mir Paşa təxəllüslü Mir Rüknəddin Əfəndi, anası isə Qızxanım adı ilə tanınan Xeyrənsə xanım olub. O, erkən çağlardan yaşıdlarından fərqlənib, 9 yaşında ikən ədəbiyyata böyük maraq göstərib. Gənc yaşlarından şeirlər yazıb. Şeirlərini əsasın “Seyid ... Ətraflı »

Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?” – спрашивает Омар Хайям.

  РАЗУМ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (C) Э.Г.Гаузер, 1990/2003гг. (www.erichware.info) ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА Первоначально эта работа была написана в качестве реферата по философии во время моей учебы в аспирантуре (т.е. в 1990г.). Несмотря на то, что я в разное время прочитал все указанные в списке книги, я не стал делать классический учебный реферат (сборник из цитат разных авторов), а под видом реферата описал ... Ətraflı »